Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Bredbåndsstøtte Bredbåndsstøtte Å søke bredbåndstilskudd
Sist oppdatert

Å søke bredbåndstilskudd

Søknaden om tilskudd til bredbåndsutbygging må komme fra en kommune eller en fylkeskommune. Deretter skal prosjektet legges ut på offentlig anbud.

Hvem kan søke om bredbåndsstøtte?

Det er kun kommuner eller fylkeskommuner som kan søke om bredbåndsstøtte. Private selskaper og privatpersoner kan kontakte sin kommune, gjerne via velforening e.l., for å be kommunen søke midler.

Forundersøkelser

For å søke bredbåndsstøtte, må prosjekteier undersøke om det foreligger et bredbåndstilbud eller planer om kommersiell utbygging i området en søker for de nærmeste tre årene. Gjennomfør en offentlig høring på Doffin, og ta kontakt med bredbåndstilbydere som opererer i området. Den kartleggingen kommer i tillegg til lokale behovskartlegginger. 

Dekningsinformasjon

Nkom tilbyr dekningsinformasjon som oppdateres hvert år.

Søknader skal sendes til fylkeskommunen, og ikke til Nkom.