Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Bredbåndsstøtte Offentlige WIFI-soner Tildelingar Q4 2018
Sist oppdatert

Tildelingar av WIFI4EU-midlar Q4 2018

Heile 34 norske kommunar får til saman 510 000 euro frå EU i den første tildelinga av WiFi4EU-midlar (Q4 2018). Kvar kommune som har fått løyvd søknaden sin vil kunna få dekt kostnader opptil 15 000 euro knytet til utstyr og installasjon av offentlege Wi-Fi-sonar.

Følgjande kommunar mottek eit tilbod om stønadsmiddel:

RegistreringsnummerKommuneAnbefalt CEF finansiering (EURO)

5167

Trondheim

15 000

22546

Sør-Varanger

15 000

19770

Søgne

15 000

7467

Inderøy

15 000

5495

Ulvik

15 000

5105

Eidfjord

15 000

6347

Narvik

15 000

7244

Lillesand

15 000

19297

Grimstad

15 000

20873

Lyngdal

15 000

17477

Bodø

15 000

18523

Hamar

15 000

16004

Tromsø

15 000

5289

Harstad

15 000

10379

Herøy (M. og R.)

15 000

5331

Førde

15 000

19692

Ibestad

15 000

12537

Årdal

15 000

5122

Eidskog

15 000

15787

Gloppen

15 000

24837

Balestrand

15 000

22994

Forsand

15 000

19735

Rennesøy

15 000

23589

Røyrvik

15 000

6086

Vågå

15 000

23555

Arendal

15 000

16995

Kvinesdal

15 000

18378

Nord-Odal

15 000

5191

Gjesdal

15 000

5203

Songdalen

15 000

16621

Porsgrunn

15 000

6180

Tønsberg

15 000

13956

Selbu

15 000

17668

Åmot

15 000

Følgjande kommunar er på reservelista til EU-kommisjonen, dersom ein kommune vel å ikkje ta imot midlar, kan dei erstattast med ein kommune frå denne lista:

RegistreringsnummerKommuneAnbefalt CEF finansiering (EURO)

4110

Asker

15 000

12174

Gaular

15 000

4111

Hurum

15 000

24275

Kristiansand

15 000

23374

Kristiansund

15 000

23993

Melhus

15 000

24607

Nordreisa

15 000

13798

Orkdal

15 000

4112

Røyken

15 000

18674

Sarpsborg

15 000

17529

Sauda

15 000

21194

Sørfold

15 000

23606

Sørreisa

15 000

18697

Steinkjer

15 000

7448

Ulstein

15 000