Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Bredbåndsstøtte Offentlige WIFI-soner Tildelingar frå andre runde
Sist oppdatert

Tildelingar frå andre runde

20 norske kommunar får til saman 300 000 euro frå EU i den andre tildelinga av WiFi4EU-midlar (Q2 2019). Kvar kommune som har fått eit tilbod om stønadsmiddel vil kunne få dekt kostnadar opptil 15 000 euro knytta til utstyr og installasjon av offentlege Wi-Fi-sonar.

Følgjande kommunar mottek eit tilbod om stønadsmiddel:

Kommune

Anbefalt CEF finansiering (EURO)

Asker

15 000

Båtsfjord

15 000

Eid

15 000

Eigersund

15 000

Flekkefjord

15 000

Gaular

15 000

Høyanger

15 000

Hurum

15 000

Kongsvinger

15 000

Lillehammer

15 000

Lørenskog

15 000

Marker

15 000

Meland

15 000

Nedre Eiker

15 000

Nordreisa

15 000

Røyken

15 000

Sør-Odal

15 000

Storfjord

15 000

Ulstein

15 000

Volda

15 000

Følgjande kommunar er på reservelista til EU-kommisjonen, dersom ein kommune vel å ikkje ta imot midlar, kan dei erstattast med ein kommune frå denne lista:

Kommune

Anbefalt CEF finansiering (EURO)

Ålesund

15 000

Brønnøy

15 000

Flora

15 000

Frogn

15 000

Haram

15 000

Kristiansand

15 000

Kristiansund

15 000

Lierne

15 000

Ørskog

15 000

Oslo

15 000

Rømskog

15 000

Sarpsborg

15 000

Skedsmo

15 000

Tana

15 000

Tydal

15 000