Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Spørsmål og svar Tillitstjenester
Sist oppdatert

Tillitstjenester

Tillitstjeneste i henhold til eIDAS-forordningen er en elektronisk tjeneste som normalt tilbys mot betaling, og består av:

  • fremstilling, verifisering og validering av elektroniske signaturer, elektroniske segl eller elektroniske tidsstempler, elektronisk tjenester for registrert sending og sertifikater knyttet til disse tjenester, eller
  • fremstilling, verifisering og validering av sertifikater for nettstedsautentisering; eller
  • bevaring av elektroniske signaturer, segl eller sertifikater knyttet til disse tjenester;

Sist endret

En kvalifisert tillitstjeneste er en tillitstjeneste som oppfyller gjeldende krav som er fastsatt i eIDAS-forordning.

Det er ikke bare en tilbyder av tillitstjenester som kan være kvalifisert, men også en tillitstjeneste kan være kvalifisert i henhold til eIDAS-forordning. For at en tillitstjeneste skal være kvalifisert, skal tjenesten leveres av en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester som er sertifisert av et akkreditert samsvarsvurderingsorgan. Samsvarsvurderingsorgan vurderer om den tillitstjenesten som tilbys av en kvalifisert tilbyder oppfyller kravene i eIDAS-forordningen og/eller i de standardene som brukes til å overholde bestemmelser i forordningen.

Forordningen gjelder i midlertid ikke for tilbydere av tillitstjenester som følge av nasjonal lovgivning eller som avtalt mellom et begrenset antall deltakere og som brukes innen et lukket system.

Sist endret

En tilbyder av tillitstjenester er en fysisk eller juridisk person som tilbyr en eller flere tillitstjenester.

Sist endret

I dagliglivet er vår signatur nødvendig for å gjennomføre ulike transaksjoner, i forhold til myndighetene og i privatlivet. Da vi utfører flere transaksjoner digitalt, kreves elektroniske signaturer for vår underskrift.

En elektronisk signatur er data i elektronisk form som er lagt ved, eller er logisk knyttet til andre data i elektronisk form, og som brukes til å verifisere at innholdet er fra personen som har signert dokumentet.

En avansert elektronisk signatur er en elektronisk signatur som i tillegg oppfyller følgende krav:

  • Den er utelukkende knyttet til underskriveren,
  • Den kan identifisere underskriveren, 
  • Den er fremstilt ved hjelp av data for fremstilling av elektroniske signaturer som bare underskriveren, med høy grad av pålitelighet, har kontroll over bruken av det, og 
  • Den er tilknyttet til dataene som er signert med denne signaturen, på en slik måte at eventuelle etterfølgende endringer i dataene kan oppdages.

En kvalifisert elektronisk signatur er en avansert elektronisk signatur fremstilt ved hjelp av en kvalifisert signaturfremstillingsenhet, og som er basert på et kvalifisert sertifikat for elektronisk signatur.

Sist endret

Elektronisk kommunikasjon og handel fremmes av kvalifiserte elektroniske signaturer og slike tjenester som muliggjør godkjenning av data. Kvalifiserte elektroniske signaturer kan også legge til rette for kommunikasjon når for eksempel EU/EØS-borgere kommuniserer med myndigheter i andre medlemsland enn de bor.

Sist endret

Alle kan bruke en kvalifisert elektronisk signatur. I enkelte EU/EØS-medlemsland er det formelle krav som krever at kvalifisert signatur skal brukes i forbindelse med visse elektroniske prosedyrer, for eksempel for å kunne sende inn anbud i offentlige anskaffelser elektronisk. I Norge er det per i dag ingen formelle krav som krever at du bruker en kvalifisert elektronisk signatur. 

Sist endret