Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Spørsmål og svar Radio og TV
Sist oppdatert

Radio og TV

Radio

Dagens DAB-nett er tilpasset mottak i bil og ikke bordradioer. Bakgrunnen for dette er at da den europeiske frekvensplanen for DAB-nettene ble laget i 1995, trodde man DAB primært ville bli brukt for bilradioer, og nettene ble derfor planlagt for dette. Siden man på biler har en antenne som står ute, trenger man mindre signalstyrke enn for bordradioer der antennen er innendørs. Ved innendørs mottak vil radiosignalet bli svekket ved at det må gå gjennom vindu og vegger før det kommer fram til antenna.

Sommeren 2006 deltok Nkom i utarbeidelsen av en ny frekvensplan for digital kringkasting i Europa, Midt-Østen og Afrika. I den nye frekvensplanen ble de norske DAB-nettene planlagt ut fra mottak ved bruk av bordradioer, det vil si med en høyere signalstyrke enn i den gamle planen. Nkom fastsetter maksimal signalstyrke for senderene i DAB-nettet. Som et resultat av den nye frekvensplanen, vil Nkom tillate utsending av kraftigere signal enn vi har kunnet til nå etter den gamle avtalen. Det er imidlertid de som bygger ut nettet som bestemmer hvilken signalstyrke de ønsker å sende med (innenfor maksimumsgrensene satt av Nkom). Den videre utbyggingen av DAB-nettene foregår nå, både ved at nye områder får dekning og ved at dagens dekningsområde får bedre signalkvalitet. Etter hva Nkom forstår, vil DAB-aktørene oppgradere nettet til mottak basert på bordradioer så rask som det praktisk mulig lar seg gjøre.

Noen tips til ting som kan bedre mottaket:

  • Bruk antenne montert på husveggen ute eller på taket hvis mulig.
  • Hvis du bruker en teleskopantenne, sørg for å trekke den helt ut. Små forflytninger av antenna kan forbedre signalet. Bruk mottakerens signalstyrkeindikator, men vær oppmerksom på at den ofte trenger noen sekunder før den viser riktig.
  • Prøv deg fram ved å flytte radioen rundt i rommet. Ofte er det bedre signal i nærheten av vinduer. Det kan også være at en side av rommet er bedre enn andre. Dette er fordi den siden av huset som vender mot sendermasten oftest har best signal.
  • I Norge sendes DAB-signalet med såkalt vertikal polarisasjon, dvs. at antenna  normalt bør stå loddrett  for å sikre best mottaksforhold.

Sist endret

Ja. I den nye fribruksforskriften som trådte i kraft 1. juli 2007, står det følgende i § 10 Trådløst lydutstyr, første ledd:
”Frekvensbåndet 87,5-108 MHz tillates brukt til trådløst lydutstyr slik frekvensbruken er definert i standarden EN 301.357. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 50 nW e.r.p.”

Sist endret

TV via bredbånd

Du som bruker datamaskin med TV-kort anbefales å skaffe deg sikkerhetsutstyr, et såkalt galvanisk skille, og koble dette til antennekontakten din. Da isolerer du mot brannfare som kan oppstå hvis det blir jordfeil i strømnettet og datamaskinen med TV-kort er tilkoblet et kabel-TV-nett. Du får kjøpt et galvanisk skille hos din TV-forhandler. Følg bruksanvisningen i pakken når du installerer skillet, eller spør om råd i butikken.

Det galvaniske skillet bør følge med TV-kortet hvis du senere velger å selge det eller å gi det bort.

Fra 9. juli 2007 har Nkom påbudt norske forhandlere å selge et galvanisk skille til kjøpere av TV-kort til datamaskiner. Bestemmelsen gjelder utstyr av sikkerhetsklasse 1, det vil si utstyr med jordet kontakt.

Sist endret

TV-lisensen er knytt til sjølve TV-apparata. Dersom du kan sjå på TV via breiband, spelar det inga rolle om du har TV-lisens eller ikkje. Men eig du eit TV-apparat, må du betale lisens for dette. Les meir om lisensen på NRK sine nettsider.

Sist endret

Når breibandstenestene inkluderer TV, er det hovudsakleg to høve:

  • Breibandstenestene inkluderer TV-program lagt inn i dei signala som blir avslutta i ein PC, og dersom denne har utgang til TV-apparat kan du velje om du vil sjå programma på PC-skjermen eller eit TV-apparat.
  • Breibandstenestene har ein eigen pakke med digitale TV-kanalar. Du må då ha ein "set top" boks som gjer om desse TV-signala til signal som kan visast på eit TV-apparat. Desse signala kan normalt ikkje koplast til ein PC, fordi ein PC vanlegvis ikkje inneheld elektronikk for å ta imot vanlege fjernsynsprogram (den elektronikken som er del av eit TV-apparat).

Fleire TV-kanalar har i tillegg eigne nettsider med såkalla nett-TV, der du kan laste ned program og sjå sendingane på dataskjermen din.

Sist endret

Bredskjermformat/flatskjerm

Du som har flatskjerm med jordet kontakt anbefales å skaffe deg sikkerhetsutstyr, et såkalt galvanisk skille, og koble dette til antennekontakten din. Da isolerer du mot brannfare som kan oppstå hvis det blir jordfeil i strømnettet og flatskjermen er tilkoblet et kabel-TV-nett.

Du skal få kjøpt et galvanisk skille hos din TV-forhandler. Følg bruksanvisningen i pakken når du installerer skillet, eller spør om råd i butikken. Det galvaniske skillet bør følge med flatskjermen hvis du senere velger å selge den eller å gi den bort.

Fra 9. juli 2007 har Nkom pålagt norske forhandlere å selge et galvanisk skille til kjøpere av flatskjerm-TV. Pålegget gjelder flatskjermer i sikkerhetsklasse 1, det vil si flatskjermer med jordet kontakt.

Sist endret

Ja, det kan du. Men vær oppmerksom på at du da vil få en svart stripe øverst og nederst på skjermen på sendingene fra NRK.  Fra tid til annen vil det også være svarte felter på sidene, når programmet opprinnelig er produsert i 4:3-format (såkalt letterboks). 

Mange TV-apparater har funksjoner som gjør det mulig å dra ut bildet slik at det fyller hele skjermen, men da vil noe av bildet bli borte, eller det vil bli forvrengt.

Dersom sendingen er digital, vil du derimot ikke kunne motta den på din gamle TV. Da trenger du en digitalboks i tillegg.

Sist endret

Nei. Alle digital-TV-sendinger sendes i bredskjermsformat (16:9), men bredskjermformatsendinger er ikke nødvendigvis digitale. Allerede i flere år før det digitale bakkenettet kom, har NRK hatt bredskjermsendinger for enkelte programmer.

Sist endret

Digital-TV

Du kan se tidsplanen for utbyggingen av det digitale bakkenettet på nettsidene til Norges televisjon AS (NTV).

Sist endret