Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Spørsmål og svar Innholdstjenester
Sist oppdatert

Innholdstjenester

Nkom tildeler ikke SMS-nummer (CPA-kortnummer). Slike 4- og 5-sifrede nummer blir disponert av de mobile netteierne i fellesskap, og blir brukt til SMS-baserte innholdstjenester.

Sist endret

Flere mobilselskaper tilbyr kontantkortabonnement til barn under 18 år. Dersom et barn skal ha et etterhåndsbetalt mobilabonnement, må imidlertid abonnementet registreres på en voksen. Årsaken til dette er at umyndige som hovedregel ikke kan stifte gjeld, jf. vergemålsloven § 2.

Når en mindreårig er registrert som bruker av et mobilabonnement, er teleselskapet pålagt å sperre abonnementet for innholdstjenester som inneholder grove voldsskildringer eller har pornografisk innhold, og som blir fakturert direkte på telefonregningen (fellesfakturerte tjenester). Dere har også krav på å kunne sperre abonnementet mot fellesfakturerte tjenester og å kontrollere kostnader ved hjelp av beløpsgrenser (ekomforskriften § 5a).

Sist endret

Har du fått regningen direkte fra innholdsleverandøren er dette ikke en fellesfakturert tjeneste som er regulert av ekomforskriften. Kontakt Forbrukerrådet eller Forbrukerombudet hvis du ikke vinner frem ovenfor innholdsleverandøren. 

Sist endret

Teleselskapet har plikt til å behandle klager på innholdstjenester, dersom det dreier seg om en tjeneste som faktureres på din vanlige telefonfaktura.

Dette gjelder også der innholdet er levert av et annet selskap, og teleselskapets rolle er å fakturere tjenesten.

Dersom du ikke får tilbakemelding om forventet behandlingstid innen to uker etter at teleoperatøren mottok klagen, eller du ikke er enig med det svaret du får, kan du sende klagen til Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon (BKN).

Det er gratis for forbrukere å klage til BKN. Det er imidlertid viktig å huske på at BKN bare kan behandle klagen din dersom du har klaget til teleselskapet først.

Sist endret

Abonnementet ditt kan ikke sperres for vanlige samtaler mv. dersom du betaler vanlig løpende abonnementsavgift/trafikk, men holder tilbake betaling for omtvistet beløp (innholdet). 

Sist endret

I slike tilfeller må du kontakte den som har sendt deg fakturaen. Teleselskapet som har sendt deg regningen har plikt til å svare på alle henvendelser om innholdstjenestene på din telefonregning. Dette gjelder selv om det er andre som har levert innholdet (f. eks ringetone eller lignende). Dersom du ikke får tilbakemelding om forventet behandlingstid innen to uker etter at teleselskapet mottok klagen, eller du ikke er enig med det svaret du får, kan du sende klage til Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon (BKN).

Det er gratis for forbrukere å klage til BKN. Det er imidlertid viktig å huske på at BKN bare kan behandle klagen din dersom du har klaget til teleselskapet først.

Sist endret

Fellesfakturerte innholdstjenester (f. eks ringetoner, spill, nummeropplysning, spåtjenester osv.) er tjenester som faktureres av ekomtilbyder (teleselskapet ditt) på samme regning som annen bruk av elektronisk kommunikasjon (telefonbruk, SMS, MMS etc.).

Dersom du kjøper en innholdstjeneste via telefon eller internett som ikke faktureres over telefonregningen din, er dette ikke en fellesfakturert innholdstjeneste.

Sist endret