Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Skjema
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Kurve
Her er samlet skjemaer til bruk for innrapportering og oversendelse av informasjon i forbindelse med tillatelser og tilsyn tilknyttet satellittjordstasjoner på Svalbard og i Antarktis. Her er også søknadsskjemaer til bruk for søknad om etablering av nye jordstasjon, og for etablering av nye antenner tilknyttet eksisterende jordstasjonstillatelse.
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
Her finner du skjema for melding om kvalifiserte tillitstjenester og for sertifikatklassene Person-Høyt, Person-Standard og Virksomhet etter den frivillige selvdeklarasjonsordningen.
Frimerke
Tilbydere av posttjenester har plikt til å registrere sin virksomhet hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).
PT_Lillesand10
Her finner du skjema for søknad om frekvenstillatelser for radiosystemer som PMR, kringkasting og radiolinje. I tillegg finner du søknadsskjema for radioamatørlisens, for midlertidig frekvensbruk og for brikkesystemer.
PT_Lillesand02
Her finner du skjema for søknad nummerressurser (for teletilbydere) og 5-sifrede nummer (for næringsvirksomheter).