Easy2You sikrer lørdagsomdeling av aviser

Leveringspliktig tilbyder for lørdagsomdeling av aviser er firmaet Easy2You – Logistikk og Transport AS. Avtalen som er inngått med Samferdselsdepartementet gjelder fra 10. november 2018 og til og med 15. januar 2021.

Tilbyder med leveringsplikt er underlagt særlige regler i postloven kapittel 2. Posten Norge AS (Posten) er leveringspliktig tilbyder og skal sikre et landsdekkende tilbud av leveringspliktige posttjenester etter § 7 første ledd.

I tillegg til dette utpekes en egen leveringspliktig tilbyder med ansvar for å tilby utlevering av aviser i abonnement på lørdager, til mottakere som ikke har annen avisdistribusjon. Dette skjer gjennom avtale eller enkeltvedtak etter postforskriften § 19, jf. postloven § 6 og § 7 annet ledd.

Det vil fortsatt bli levert aviser i postkasser hver dag fra mandag til lørdag over hele landet. Dette gjelder selv om Posten fra 1. juli 2020 leverer post annenhver dag.

Les mer informasjon fra Samferdselsdepartementet om ordningen med distribusjon av lørdagsaviser.

Aktiv Norgesdistribusjon AS overtar fra 16. januar 2021

Samferdselsdepartementet har etter en anbudskonkurranse utpekt selskapet Aktiv Norgesdistribusjon AS til å levere abonnementsaviser på lørdager. Fra 16. januar 2021 vil selskapet overta omdelingen fra Easy2You – Logistikk og transport. Aktiv Norgesdistribusjon AS har kontrakt som varer ut juni 2022, med mulighet for opptil to års forlengelse.

Les mer om departementets planer for avisomdeling de neste årene.