Hopp til innhold
Du er her: Forsiden

Ordliste

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X
Kabelmodem
Er en betegnelse som brukes for et modem som kobles til kabel-TV-linjen. Modemet sørger for overføringen av de digitale signalene fra din datamaskin via linjen og ut mot Internett.
Kabelmodem
Er en ofte en betegnelse som brukes for et ADSL modem som kobles til telefonlinjen. Modemet sørger for overføringen av de digitale signalene fra din datamaskin via telefonlinjen din til nærmeste telefonsentral.
Kompresjon/komprimering
Kompresjon betyr å trykke sammen. En datafil på din datamaskin kan komprimeres slik at den tar mindre plass på harddisken. Dette kan gjøres ved å fjerne unødig informasjon (tapsfri kompresjon) eller ved å fjerne de minste detaljer (for eksempel i et bilde) samtidig som hovedtrekkene beholdes (kompresjon med tap).
Konfigurasjon
Er et annet ord som brukes for hvordan innstillingene på din datamaskin er utført.
Kryptering
Kryptering er å kode signaler slik at ingen utenforstående skal kunne for eksempel lese innholdet i en e-post. Ved kryptering brukes såkalte nøkler som kun de som skal sende til hverandre har tilgang til.
Kvalifisert sertifikat
Betegnelsen kvalifisert sertifikat skal kun brukes om sertifikater som oppfyller kravene i lov om elektronisk signatur (lov av 15. juni 2001 nr 81) § 4 og utstedes for en begrenset periode av en sertifikatutst