Hopp til innhold
Du er her: Forsiden

Ordliste

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X
ICMP
Forkortelse for Internet Control Message Protocol. ICMP er en protokoll som brukes til feilrapportering og feilretting i forbindelse med framsendelse av IP-pakker. Se også IP.
IMAP
Forkortelse for Internet Message Access Protocol. En teknikk for å hente ned e-post fra din internettleverandørs e-postserver.
Internett-TV
TV-sendinger distribuert over Internett uten bruk av spesielle løsninger for å sikre kvaliteten på overføringen. Se også Web-TV, Best effort og CDN.
Interoperabilitet
Tilfredsstillende kommunikasjon og samspill mellom elektronisk kommunikasjonsnett, programvare og utstyr fra forskjellige leverandører.
IP
Internet Protocol. Kommunikasjonsprotokoll som tar hånd om adressering og veivalg (ruting) for datapakker på Internett og andre IP-baserte nett.
IP-adresse
Unik adresse som identifiserer en datamaskin eller en annen enhet på Internett.
IP-telefoni
Se bredbåndstelefoni
IPTV
Overføring av TV ved hjelp av IP-protokollen over egne nett eller kanaler i nett logisk adskilt fra Internett. Kalles også for bredbånds-TV.  
ISP
Internet Service Provider. Tilbyder av tilgang til Internett.