Hopp til innhold
Du er her: Forsiden

Ordliste

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X
DAB
Digital Audio Broadcasting. Digital kringkastingsplattform for radio. 
Digital-TV
Digital-TV er overføring og mottak av TV-sendinger ved hjelp av digital teknologi.
DNS
Domain Name Service. DNS er Internetts navnetjeneste eller domenenavnsystem som inneholder informasjon om IP-adressen til et domenenavn og brukes til å konvertere domenenavn til IP-adresse.
DOCSIS
Data Over Cable Service Interface Specifications.  Standard for dataoverføring i kabel-TV nett.
DSL/xDSL
Digital Subscriber Line. Betegnelse for ulike teknologier for bredbåndskommunikasjon over kobberaksessnettet. Noen eksempler på disse er: ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). ADSL har asymmetrisk kapasitet i forhold til signalretning. Det er høyere kapasitet fra Internett til bruker (nedstrøms) enn fra bruker (oppstrøms). SHDSL (Single pair High speed Digital Subscriber Line) er en videreføring av ADSL teknologien men har lik overføringskapasitet i begge retninger. VDSL (Very high speed Digital Subscriber Line). VDSL gir mulighet for overføring av svært stor kapasitet, men har begrenset rekkevidde. 
DSLAM
Digital Subscriber Line Access Module. Betegnelse for nettverksnode som terminerer og konsentrerer trafikken fra et antall DSL-linjer.
DTT
Digital Terrestrial Television. Kringkastingsnett for digital-TV basert på sendere plassert på landjorda til forskjell fra kringkasting via satellitt eller i kabelnett. Slike nett betegnes også som bakkenett.
DVB
Digital Video Broadcasting Project er et internasjonalt konsortium av aktører innen offentlig og privat TV-industri som har utarbeidet en rekke spesifikasjoner for digitale TV-sendinger i satellitt-, kabel-TV- og bakkenett.