Hopp til innhold
Du er her: Forsiden

Ordliste

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X
Backbone
I IT-terminologi en betegnelse for den del av et datanett med særlig høy kapasitet som samler trafikk fra nettets periferi, overfører den og igjen fordeler den til periferien. Ettersom dette minner om motorveinettets oppgaver, omtales Internettets backbone ofte som informasjonsmotorveien (engelsk: information highway).
Best effort
"Best effort" betegner overføring uten garanti for tjenestekvalitet. Ved distribusjon av innhold over Internett kan det ikke uten videre gis noen garanti for tilstrekkelig kapasitet og feilfri overføring. Det finnes heller ikke mekanismer for styring/prioritering som sikrer ende-til-ende kvalitet. Denne type overføring betegnes som ”best effort”.
Bithastighet
Betegnelse for overføringshastigheten for bit i et elektronisk kommunikasjonsnett. Oppgis vanligvis i kbit/s, Mbit/s og Gbit/s.
Bitstrømaksess
Bitstrømaksess er grossistprodukter som tilbys av Telenor og omfatter utleie av bredbåndstilknytninger basert på ADSL, SHDSL og VDSL til andre tilbydere for videresalg til sluttbrukere. Se også Operatøraksess.
Bredbånd
Betegnelse for stor overføringskapasitet. Det er ingen omforent definisjon av hvor stor overføringskapasiteten må være for å kunne kalles bredbånd. Dette endrer seg med teknologiutviklingen og bredbåndsleverandørenes tilbud. EU-kommisjonen har vedtatt en ny IKT-strategi kalt Digital Agenda. Ett av målene for denne er at det skal være full dekning av minst 30 Mbit/s i EU innen 2020. Se også mobilt bredbånd.
Bredbåndstelefoni
Telefonitjeneste som utnytter bredbåndsnett for overføring. Uttrykket bredbåndstelefoni brukes ofte synonymt med VoIP. VoIP står for Voice over IP og utnytter internettprotokollen for overføring.
Båndbredde
Båndbredde er det frekvensområde eller frekvensbånd som anvendes for overføring i et nett eller hvilket frekvensområde en type utstyr egner seg for bruk, målt i Hertz (Hz). Ordet båndbredde stammer fra radioteknikken og betyr frekvensomfang.