Hopp til innhold
Du er her: Forsiden

Ordliste

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X
Personlig kode i nettbutikk
Tidligere har nettbutikkene bare identifisert kunden ved at kortnummeret sendes inn. Nå er det vanlig at kunden i tillegg må ha sin personlige kode. På denne måten kan ingen misbruke kortet, selv om de har stjålet kortinformasjonen. Koden som tastes inn og lagres ikke hos nettbutikken. Denne informasjonen går kun mellom kortkunden og banken.
Pharming
Pharming er en avansert form for phishing. Pharming foregår ved at kriminelle omdirigerer internettrafikk fra en ekte til en falsk nettside. Den falske nettsiden framstår som identisk med den ekte nettsiden brukerne ville besøke. Dermed kan brukere lures til å oppgi fortrolig informasjon som brukernavn og passord via en falsk nettside, som for eksempel framstår som om den er fra brukernes bank.
Phishing
Phishing (Password Harvesting fishing) er å lure til seg fortrolig informasjon (for eksempel passord) fra noen ved å gi seg ut for å være en troverdig kilde med behov for slik informasjon.
POTS
Plain Old Telephone Service. Betegnelse for vanlig telefoni.
PSTN
Public Switched Telephone Network, det analoge offentlige telefoninettet.