Hopp til innhold
Du er her: Forsiden

Ordliste

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X
Tasteloggere
Betegnelse på spionprogrammer som registrerer alle tastetrykk en bruker utfører. De er spesielt ute etter brukernavn og passord til for eksempel nettbanker, i den hensikt å svindle brukeren.
TCP/IP
Forkortelse for Transmission Control Protocol/Internet Protocol. En standard som datamaskiner på Internett bruker for å kommunisere med hverandre.
Tjenestenektangrep
Et angrep mot datamaskiner og nettverk hvor man hindrer at noen eller noe får tilgang til informasjon eller ressurser. Også kalt Denial-of-Service, DoS.
Tjenestenett
Tjenestenettene utgjøres av systemer og utstyr som er nødvendig for å levere de enkelte tjenestene, som for eksempel telefoni (fast og mobil) og Internettforbindelse. Disse benytter det samme transportnettet for å formidle informasjon mellom et antall tjenestenoder. Eksempel på tjenestenoder er telefonsentraler for formidling av telefoni og noder for Internettforbindelse.
Transportnett
Transportnettet er en felles betegnelse for nasjonale og regionale nett. Transportnettet er den grunnleggende hovedveien i kommunikasjonsstrukturen som går gjennom landsdeler og fylker og knytter forbindelser over lange avstander. Transportnettene har høy overføringskapasitet og er normalt bygget ut med fiberkabel i ringstrukturer. En ofte benyttet engelsk betegnelse er backbone.
Tripleplay
  Betegnelse på et tjenestetilbud som omfatter både TV, bredbånd og telefoni.