Hopp til innhold
Du er her: Forsiden

Ordliste

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X
W3C
World Wide Web Consortium, forkortet W3C, er en organisasjon som ble startet i oktober 1994. Organisasjonens hovedmål er å utvikle protokoller og standarder i forhold til teknologien som brukes på World Wide Web (se Web).
WAP
Wireless Application Protocol er en internasjonal standard for datakommunikasjon i mobilnett og anvendes for kommunikasjon mellom Internett og bærbare terminaler som mobiltelefoner.
Warez
Et uttrykk som dekker over piratkopiert materiale og da særlig piratprogramvare som distribueres over Internett. Warez kan for eksempel inneholde virus, trojanske hester osv.
Web (Weben)
World Wide Web (eller WWW), også kalt weben (veven). WWW er et enormt datanettverk med bilder, tekst, lyd, video, programvare osv. WWW er også en måte å gjøre informasjon tilgjengelig på over Internett på ved hjelp av en nettleser. Informasjonen presenteres da i form av en webside. Ble opprinnelig utviklet av Tim Berners-Lee ved fysikkinstituttet CERN i Sveits for bruk til intern informasjonsfremvisning der.
Web adresse
Adressen til en webside på WWW (se webside).
Webbasert e-post
E-post som sendes via weben. E-posten sendes og mottas fra en websted der brukeren har en konto. Man behøver ikke å ha et eget e-postprogram.
Webmaster
Personen som er ansvarlig for endringer og oppdateringer av en webside.
Webserver
Også kalt en tjener (server). En datamaskin som leverer websider til nettlesere o.a. via HTTP-protokollen.
Webside
Også kalt en nettside. Er en side på World Wide Web, vanligvis i HTML/XHTML-format.
WiFi
Wireless Fidelity. Betegnelse av et sett standarder for trådløse datanet basert på IEEE 802.11, som for eksempel WLAN.
WiMAX
  Worldwide Interoperability for Microwave Access. Betegnelse av en teknologi for trådløs kommunikasjon basert på standarden IEEE 802.16. WiMax har lang rekkevidde, opp mot 40 - 50 km. Teknologien kan utnyttes til å levere bredbånd i grissgrendte områder.  
WLAN
  Wireless Local Area Network. Betegnelse av trådløse nettverk som gir mulighet for bredbåndskommunikasjon over korte avstander, typisk innenfor en bygning eller avgrenset område. De fleste WLAN er basert på bruk av standarden IEEE 802.11. Se WiFi.  
WLL
  Wireless Local Loop. Betegnelse for trådløse aksessnett hvor brukerne er tilknyttet nettet via et radiobasert overføringssystem.  
World wide web
World Wide Web (eller WWW), også kalt weben (veven). WWW er et enormt datanettverk med bilder, tekst, lyd, video, programvare osv. WWW er også en måte å gjøre informasjon tilgjengelig på over Internett på ved hjelp av en nettleser. Informasjonen presenteres da i form av en webside. Ble opprinnelig utviklet av Tim Berners-Lee ved fysikkinstituttet CERN i Sveits for bruk til intern informasjonsfremvisning der.