Hopp til innhold
Du er her: Forsiden

Ordliste

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X
MAC-adresse
Forkortelse for Medium Access Control adresse er en betegnelse for en unik identifikator som hvert nettverkskort på alle datamaskiner har. Betegnelse kommer fra standarden IEEE 802.3 for Ethernet som har en protokoll som her MAC protokoll som brukes for å kommunisere med nettverkskortene.
Makroprogram
En makro er betegnelsen på en automatisk oppgave som kan programmeres i et språk som for eksempel Microsoft Visual Basic. Makroer kan lagres som en del av datafiler som for eksempel tekstdokumenter eller regneark.
Makrovirus
Makrovirus er en form for ondartet program som, slik navnet antyder, er laget som makroprogram. Slike program er en del av datafiler som for eksempel tekstdokumenter eller regneark. Når en infisert datafil åpnes i redigeringsprogrammet, vil den ondartede programkoden, makroviruset, utføres. Da kan andre datafiler som åpnes i redigeringsprogrammet bli infisert av makroviruset. Et makrovirus kan endre eller ødelegge data.
Mobilt bredbånd
Med mobilt bredbånd menes bredbåndstilknytning via et offentlig mobilnett. Se også Bredbånd.
MP3
MPEG Layer 3. MP3 er en standard for komprimering av digital audio. Se MPEG.
MPEG
Moving Pictures Expert Group (MPEG) er en organisasjon som er underlagt den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og IEC (International Electrotechnical Commission) og som har utarbeidet en rekke standarder for komprimering av video og audio for digital overføring. Disse standardene benevnes vanligvis med forkortelsen MPEG, for eksempel MPEG-4.
Mørk fiber
Mørk fiber er enkeltfiber eller fiberpar i fiberkabler som ikke er tilkoblet transmisjonsutstyr.