Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Overordnete mål
Sist oppdatert

Overordnete mål for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 2017-2021

Nkoms overordnete mål er definert for en periode på fem år, fra 2017 til 2021.

Nkoms samfunnsoppdrag

Nkom arbeider for bærekraftig konkurranse i post- og ekomsektoren, slik at brukere i hele landet kan tilbys gode og fremtidsrettete tjenester til konkurransedyktige priser.

 • Overordnet mål 1

  • Nkom skal forstå samfunnets behov
 • Overordnet mål 2 

  • Nkom skal offensivt fremme sikre tjenester, konkurranse og innovasjon
 • Overordnet mål 3

  • Nkom skal være den beste kilden i alle relevante spørsmål

Nkom skal blant annet

 • ta initiativ til jevnlige møter med representanter for aktørene
 • videreutvikle eksisterende og etablerte nye møteplasser innen områder som er særlig aktuelle
 • etterspørre informasjon om innovasjon og næringsutvikling hos de sentrale aktørene
 • evaluere det aktuelle rammeverket og vurdere om noen myndighetsområder eller oppgaver bør overføres til andre myndigheter, eller opphøre
 • konsentrere den internasjonale aktiviteten om de mest relevante områdene der Nkom har fortrinn, må styrke sin kompetanse eller der Norge har særlige interesser