Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Avdelingene Organisasjon
Sist oppdatert

Organisasjon

Avdelingen leverer fellestjenester innen IT, økonomi og styring, HR, informasjon, arkiv, drift av bygg, kantine og sentralbord. Avdelingen ivaretar også lover og regler som gjelder for statlige virksomheter og ansatte i Nkom.

Bertil Solheim 26012018 150

Avdelingsdirektør
Bertil Solheim

Fagsjef

Stillingen bistår med ledelsesstøtte innenfor endringsbehov, strategisk planlegging, handlingsplaner, ressurs- og kompetanseutnyttelse, samt operativ drift. Ansvarsområde innebærer også analyse av faglige problemstillinger, gjennomføre mål- og risikostyring samt bidra i styringsdialog med overordnet departement og rapportering av Nkoms aktiviteter.

Kjetil Stormyr

Fagsjef
Kjetil Dale Stormyr

Seksjonene

Avdeling Organisasjon er delt inn i tre seksjoner:

Økonomi og styring

Bjarne Fredriksen

Seksjonen har ansvar for økonomistyringen i Nkom, herunder budsjett og regnskap, rapportering, lønn og reise, offentlige anskaffelser og internkontroll.
Ansvaret omfatter også tilskuddsforvaltning (kvalitetssikring av kontrakter/maler/info til tilskuddsmottakere, oppdatering rettstilstanden knyttet til skatter og avgifter), statsstøtteregler og pilot-fakturering (utvidet koordinering).
Seksjonen bidrar i styringsdialogen med overordnet departement.

Seksjonssjef
Bjarne Fredriksen 
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen

 

IT

Ole Lesteberg

Seksjonen har ansvar for IT-drift, nyutvikling og vedlikehold av alle Nkoms IT-systemer, samt webmasterfunksjonen. Innenfor disse fagområdene har seksjonen ansvar for prosjektledelse, prosjektdeltakelse og utforming av kravspesifikasjoner i samarbeid med systemeier ved anskaffelser av nye systemer.

Seksjonssjef
Ole Lesteberg 
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen

 

HR og fellestjenester

Marit Samuelsen

Seksjonen har ansvar for alle HR og fellesfunksjoner, herunder regelverk innen personalforvaltning, rekruttering, arkiv og dokumentforvaltning, samt drift av sentralbord, kantine og bygg. I tillegg har seksjonen ansvaret for intern informasjon og for å arrangere nasjonale og internasjonale møter.

 
Seksjonssjef
Marit M. Samuelsen
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen