Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Avdelingene Administrasjon
Sist oppdatert

Administrasjon

Administrasjonsavdelingen skal legge til rette for at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) får utført sine hovedoppgaver ved å levere servicetjenester innen IT, økonomi og styring, personal, arkiv, drift av bygg, kantine og sentralbord. Avdelingen har ansvar for å ivareta de lover og regler som gjelder for statlige virksomheter og de ansatte i Nkom.

Bertil Solheim 26012018 150

Avdelingsdirektør
Bertil Solheim

Fagsjef

Stillingen bistår med ledelsesstøtte innenfor endringsbehov, strategisk planlegging, handlingsplaner, ressurs- og kompetanseutnyttelse, samt operativ drift. Ansvarsområde innebærer også analyse av faglige problemstillinger, gjennomføre mål- og risikostyring samt bidra i styringsdialog med Samferdselsdepartementet og rapportering av Nkoms aktiviteter.

Kjetil Stormyr

Fagsjef
Kjetil Dale Stormyr

Seksjonene

Økonomi og styring

Bjarne Fredriksen

Seksjonen har ansvar for økonomistyringen i Nkom, herunder budsjett og regnskap, rapportering, lønn og reise, offentlige anskaffelser og internkontroll. Seksjonen bidrar i styringsdialogen med overordnet departement. 

Seksjonssjef
Bjarne Fredriksen 
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen

 

IT

Ole Lesteberg

Seksjonen har ansvar for IT-drift, nyutvikling og vedlikehold av alle Nkoms IT-systemer, samt webmasterfunksjonen. Innenfor disse fagområdene har seksjonen ansvar for prosjektledelse, prosjektdeltakelse og utforming av kravspesifikasjoner i samarbeid med systemeier ved anskaffelser av nye systemer.

Seksjonssjef
Ole Lesteberg 
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen

 

HR og fellesfunksjoner

Marit Samuelsen

Seksjonen har ansvar for alle HR og fellesfunksjoner, herunder regelverk innen personalforvaltning, rekruttering, arkiv og dokumentforvaltning, samt drift av sentralbord, kantine og bygg. I tillegg har seksjonen ansvaret for intern informasjon og for å arrangere nasjonale og internasjonale møter.

 
Seksjonssjef
Marit M. Samuelsen
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen