Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Avdelingene

Avdelingene

Elisabeth Aarsæther 26012018 204
Direktørens rolle er å sikre at det ansvar Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til enhver tid er delegert blir ivaretatt på en profesjonell måte i forhold til alle aktører. Samtidig skal hun sikre en effektiv drift av organisasjonen med de krav og plikter som følger av relevant regelverk, instruks for Nkom og det årlige tildelingsbrev.
John-Eivind Velure
Frekvensforvaltning innebærer planlegging, tildeling og tilsyn av statens frekvensressurser, og Frekvensavdelingens arbeidsområde omfatter alle disse oppgavene. Avdelingen har også ansvar for oppfølgingen av internasjonale forpliktelser på radiofrekvensområdet, primært i CEPT, ITU og EU.
Irene Åmot
Avdelingen har ansvar for tilsyn med posttjenester og elektroniske kommunikasjonstjenester. Avdelingen innhenter alle relevante data, analyserer de nasjonale markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester, identifiserer tilbydere med sterk markedsstilling i disse markedene og pålegger særskilte regulatoriske forpliktelser som skal bidra til å bøte på identifiserte konkurranseproblemer i markedene.
Bjørn Erik Eskedal
Avdelingens hovedoppgaver er å utvikle og følge opp nasjonalt regelverk innen tre hovedområder: Sikkerhet og beredskap i ekomnett, Ekomnett og Internett, Utstyr og installasjoner.
Bertil Solheim 26012018 204
Administrasjonsavdelingen skal legge til rette for at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) får utført sine hovedoppgaver ved å levere servicetjenester innen IT, økonomi og styring, personal, arkiv, drift av bygg, kantine og sentralbord. Avdelingen har ansvar for å ivareta de lover og regler som gjelder for statlige virksomheter og de ansatte i Nkom.