Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Maskinlesbare rådata
Sist oppdatert

Maskinlesbare rådata

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tilstreber å gjøre sine data åpne og tilgjengelige. En del rådata er derfor lagt ut på maskinlesbart format på data.norge.no.

Følgende datasett ligger tilgjengelig på data.norge.no:

Data

Format

Lenke

Liste over gyldige registreringer av leverandører (produksjon/import/salg) og radioforhandlere (salg) av radio-, teleterminal- og nettutstyr

JSON

http://data.norge.no/data/liste-over-gyldige-registreringer-av-leverand%C3%B8r-produksjonimportsalg-og-radioforhandler-salg

Liste over gyldige ekomnettautorisasjoner

JSON

http://data.norge.no/data/liste-over-gyldige-ekomnettautorisasjoner

Liste over brukte og ubrukte 4-sifrete nummer som er avsatt til nummeropplysning

XML

http://data.norge.no/data/4-sifra-nummer-nummeropplysning

Samla norsk nummerplan for telefoni mm. (E.164)

XML

http://data.norge.no/data/samla-norsk-nummerplan-telefoni-mm-e164

Liste over registrerte luftfartøy med tillatelse til bruk av radioutstyr

XML, JSON

http://data.norge.no/data/liste-over-registrerte-luftfart%C3%B8y-med-tillatelse-til-bruk-av-radioutstyr