Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Internasjonalt arbeid ITU-R (Radiocommunication Sector)
Sist oppdatert

ITU-R (Radiocommunication Sector)

ITU-R er radiokommunikasjonssektoren i ITU. ITU-Rs oppdrag er blant annet å sørge for rasjonell, likeverdig, effektiv og økonomisk bruk av frekvensspekteret i alle radiokommunikasjonstjenester, inkludert de som benytter satellittbaner, og å utføre studier og gi anbefalinger på dette feltet.

ITU-R er organisert med studiegrupper for hvert fagfelt. Studiegruppene er igjen organisert i arbeidsgrupper. Nkom deltar i, og følger aktivt enkelte av studiegruppene i ITU-R. Ta kontakt med oss for detaljer rundt deltakelsen.

World Radiocommunication Conference (WRC) arrangeres hvert tredje til fjerde år. WRCs oppgave er å gå gjennom og eventuelt revidere radioreglementet (Radio Regulations). Radioreglementet er en internasjonal traktat som regulerer bruken av radiofrekvensspektrum og satellittbaneposisjoner. Nkom leder den norske delegasjonen til WRC og har ansvaret for de norske forberedelsene til konferansen.