Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Internasjonalt arbeid ERGP (European Regulators Group for Postal Services)
Sist oppdatert

ERGP (European Regulators Group for Postal Services)

ERGP er en rådgivende ekspertgruppe som ble etablert av Kommisjonen 10. august 2010, og består av tilsynsmyndighetene på postområdet fra de 28 medlemslandene i EU. Kommisjonen, EFTAs overvåkingsorgan (ESA), representanter fra tilsynsmyndighetene i EØS-/EFTA-landene (Norge, Island og Liechtenstein) og søkerland til EU deltar som observatører i ERGP. Nkom representerer Norge i ERGP.

ERGP skal bidra til økt koordinering og samarbeid mellom de nasjonale tilsynsmyndighetene, og mellom disse myndighetene og Kommisjonen. Formålet er å styrke det indre markedet for posttjenester og sikre harmonisert anvendelse av postdirektivet. Arbeidet i ERGP organiseres i grupper bestående av eksperter fra de nasjonale tilsynsmyndighetene, og Nkom deltar i disse gruppene.