Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Internasjonalt arbeid CEN (European Committee for Standardization)
Sist oppdatert

CEN (European Committee for Standardization)

CEN ble dannet i 1961 og består av 30 europeiske standardiseringsorganisasjoner. Arbeidet er organisert i tekniske komitéer. Nkom deltar i den tekniske komitéen som arbeider med standarder for posttjenester, TC331.

Nkom er nasjonalt fagorgan for arbeidet med utvikling av europeiske standarder vedrørende posttjenester. Dette innebærer blant annet å koordinere norske synspunkter og uttalelser til CEN og å delta på vegne av Standard Norge på plenarmøter i TC331. Posten Norge AS deltar også på disse møtene og er ellers aktiv i arbeidsgruppene TC331 har for å utarbeide bestemte standarder.