Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Internasjonalt arbeid BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications)
Sist oppdatert

BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications)

The Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) ble etablert 25. november 2009 som et uavhengig organ bestående av EUs medlemsland, samt EØS/EFTA-landene og søkerland.

BEREC er en sammenslutning av europeiske regulatører, og erstatter tidligere ERG (European Regulators Group). BEREC skal videreføre ERGs arbeid og har i tillegg fått en rekke nye ansvarsområder.

Det overordnede formålet med BEREC er derfor å sikre en mer ensartet anvendelse av det regulatoriske rammeverket og en harmonisert regulatorisk praksis, for derigjennom å bidra til utviklingen av et enhetlig indre marked på området for elektronisk kommunikasjon. BEREC er formelt sett et uavhengig, rådgivende organ uten myndighet til å ta beslutninger. Det er likevel utvilsomt at BEREC utøver stor innflytelse på markedsreguleringen.

BEREC utarbeider hvert år et arbeidsprogram. For å gjennomføre arbeidsprogrammet etableres en rekke prosjektgrupper. Nkom deltar i av disse. Prosjektgruppene utarbeider blant annet grunnlaget for felles posisjonsdokumenter (CP = Common Position) om ulike temaer, og disse dokumentene bidrar til en harmonisert tilnærming til regulatoriske utfordringer i Europa. Arbeidet i alle prosjektene følges opp av Contact Network (CN) som består av kontaktpersoner fra hvert enkelt medlemsland med et overordnet ansvar for kvalitet og koordinering i prosjektene. Contact Network møtes fire ganger årlig, i forkant av Plenarmøtene hvor direktørene fra hvert land deltar. I etterkant av hvert Plenarmøte avholdes en offentlig presentasjon omkring de viktigste temaene i møtet (Public debriefing). Presentasjonen kan overværes fysisk eller strømmes.

Agendaene publiseres normalt én uke i forkant av møtene, konklusjonene publiseres rundt ti dager etter møtene.