Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Internasjonalt arbeid
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
ITU
ITU-R er radiokommunikasjonssektoren i ITU. ITU-Rs oppdrag er blant annet å sørge for rasjonell, likeverdig, effektiv og økonomisk bruk av frekvensspekteret i alle radiokommunikasjonstjenester, inkludert de som benytter satellittbaner, og å utføre studier og gi anbefalinger på dette feltet.
ietf
IETF er en internasjonal organisasjon som utarbeider tekniske spesifikasjoner for hvordan Internett skal fungere. Den mest kjente av disse er spesifikasjonen for internettprotokollen (IP). I dag overfører Internett, og andre nettverk som bruker IP-protokollen, alle former for tjenester. I tillegg til web og e-post, overføres også IP-telefoni og IP-TV ved hjelp av IP-teknologien.
igf
IGF ble opprettet av FNs generalsekretær i 2006 etter en beslutning på Verdenstoppmøtet om informasjonssamfunnet (WSIS-World Summit on the Information Society) som FN avholdt i Geneve i 2003, med fortsettelse i Tunis i 2005.
icann
ICANN er et ikke-kommersielt selskap basert i California, og har som oppgave å koordinere arbeidet internasjonalt med domenenavn, IP-adresser og autonome systemnummer. ICANN arbeider også med sikker og stabil drift av domenenavnsystemet (DNS), og koordinerer utviklingen og operasjonen av DNS root-servere.
IEC
IEC utvikler globale standarder for å fremme elektrisk sikkerhet, kvalitet, miljø, energieffektivitet og fornybar energi i elektroniske produkter. Europeiske standarder refererer ofte til IEC-standarder.
ergp
ERGP er en rådgivende ekspertgruppe som ble etablert av Kommisjonen 10. august 2010, og består av tilsynsmyndighetene på postområdet fra de 28 medlemslandene i EU. Kommisjonen, EFTAs overvåkingsorgan (ESA), representanter fra tilsynsmyndighetene i EØS-/EFTA-landene (Norge, Island og Liechtenstein) og søkerland til EU deltar som observatører i ERGP. Nkom representerer Norge i ERGP.
etsi
Nkom deltar i ETSIs arbeid med å utvikle standarder for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Standardene anvendes både i Europa og globalt. På oppdrag fra EU utvikler også ETSI utstyrsstandarder, såkalte harmoniserte standarder, som brukes i reguleringen av telekommunikasjonsmarkedet i EØS.
logo-cen
CEN ble dannet i 1961 og består av 30 europeiske standardiseringsorganisasjoner. Arbeidet er organisert i tekniske komitéer. Nkom deltar i den tekniske komitéen som arbeider med standarder for posttjenester, TC331.