Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom EØS-veileder
Sist oppdatert

Nkoms EØS-veileder

Veilederen for EØS-arbeid i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) beskriver hvordan Nkom skal arbeide med saker av relevans innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

EØS-veilederen skal sikre at Nkom handler i tråd med regjeringens strategi for samarbeidet med EU, Samferdselsdepartementets EØS-strategi og Nkoms overordnede mål.

Reglene i det norske markedet for elektronisk kommunikasjon, tillits- og posttjenester fastsettes i stor grad av EU-organene. Det meste av EUs regelverk for de fagområdene som Nkom er ansvarlig myndighet for i Norge, er EØS-relevante. Veilederen angir hvilke oppgaver Nkom skal prioritere, og skal sikre at myndigheten har gode og effektive arbeidsprosesser innenfor dette omfattende feltet.

Veilederen skal blant annet være et verktøy for å bidra til påvirkning for Nkom i den europeiske rettsutviklingen og å sikre god informasjonsflyt til Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet og internt i egen organisasjon. I tillegg skal Nkom legge til rette for dialog med aktørene i bransjen og andre samarbeidspartnere.

Nkom må engasjere seg tidlig i utviklingen av regelverk som vil ha særlig betydning for Norge og norske aktører. Det er svært viktig at norske posisjoner og konsekvenser av nye foreslåtte rettsakter blir vurdert tidlig nok til at Nkom kan bidra i regelverksutformingen i den fasen hvor påvirkningsmulighetene er størst.