Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Posttjenester Regelverk Veileder for tilbydere av posttjenester
Sist oppdatert

Veileder for tilbydere av posttjenester

Pliktene som gjelder for tilbydere av posttjenester følger i hovedsak av postloven og postforskriften. Formålet med reglene er å legge til rette for at brukere over hele landet skal få tilgang til gode og fremtidsrettede posttjenester, og et likeverdig tilbud av leveringspliktige tjenester til overkommelig pris, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Dokumentet Veileder for tilbydere av posttjenester gir en innføring i de mest sentrale pliktbestemmelsene i postregelverket. Veilederen er ment som et hjelpemiddel for å få oversikt over sentrale plikter, samtidig som den også gir en kort innføring i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sine områder for myndighetsutøvelse.

Hva som skal til for å anses som tilbyder av posttjeneste, og dermed omfattes av plikter etter postloven, behandles innledningsvis i veilederen kapittel 2. Sentrale plikter som gjelder for disse aktørene behandles deretter i veilederen kapittel 3-6. Avslutningsvis presenteres Nkom sine områder for myndighetsutøvelse i kapittel 7.

Nkom understreker at pliktene som presenteres i dette dokumentet ikke er ment å være fullstendig eller uttømmende. Tilbyder er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med regelverket og for å sikre seg oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk. Det kan også eksistere andre plikter etter andre regelverk som ikke behandles i dette dokumentet.

Tilbydere av posttjenester oppfordres til å ta kontakt med Nkom dersom det oppstår tvil om rettigheter og plikter etter postregelverket.