Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Posttjenester Regelverk Om postregelverket
Sist oppdatert

Om postregelverket

Postregelverket er eit særskilt sett reglar som gjeld aktørar som opererer innanfor postsektoren. De viktigaste reglane finnast i postloven med tilhøyrande postforskrift. Formålet med reglane er å sikre gode og rimelege posttenester for alle.

Stortingsdokumenter

Politiske mål, opplysningar om postmarknaden mv. går fram av forarbeida til postloven og ymse stortingsdokumenter. Dei mest aktuelle dokumenta finn du under.

Prop. 102 L (2018-2019)Endringer i postloven (antall omdelingsdager)
Prop. 122 L (2016-2017)Endringer i postloven mv. (tilgang til sonenøkkelsystemer)
Prop.109 L (2014-2015)Lov om posttjenester (postloven)
Ot prp nr 64 (1995-96)Lov om formidling av landsdekkende postsendinger (Postloven)
Ot prp nr 41 (2002-2003)

Om lov om endringer i postloven

Ot prp nr 18 (1998-99)Om lov om endringer i postloven