Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Posttjenester Regelverk Om postregelverket
Sist oppdatert

Om postregelverket

Postregelverket er eit særskilt sett reglar som gjeld aktørar som opererer innanfor postsektoren. Formålet med reglane er å sikre gode og rimelege posttenester for alle.

Stortingsdokumenter

Politiske mål, opplysningar om postmarknaden mv. går fram av ymse Stortingsdokumenter. Dei mest aktuelle dokumenta finn du under.

Prop.109 L (2014-2015)Lov om posttjenester (postloven)
Ot prp nr 64 (1995-96)Lov om formidling av landsdekkende postsendinger (Postloven)
Ot prp nr 41 (2002-2003)

Om lov om endringer i postloven

Ot prp nr 18 (1998-99)Om lov om endringer i postloven