Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Posttjenester Postregulering Standarder til høring
Sist oppdatert

Standarder til høring

Nkom er norsk fagorgan for post- og telestandardisering. Standardiseringssekretariatet utfører en rekke administrative og koordinerende oppgaver overfor internasjonale standardiseringsorganisasjoner og øvrige norske fagorganer.

Nkom sørger for at standarder legges ut til offentlig høring (Public Enquiry). Alle interesserte har mulighet til å påvirke utarbeidelsen av en standard.

Aktuelle høringer:

(Ingen per mars 2019)