Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Posttjenester Postregulering Registeringsplikt for tilbydere av posttjenester
Sist oppdatert

Registeringsplikt for tilbydere av posttjenester

Tilbydere av posttjenester har plikt til å registrere sin virksomhet hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

I henhold til LOV-2015-09-04-91 om posttjenester (postloven) § 20 plikter tilbyderen å registrere seg hos myndigheten senest samtidig med at posttjeneste tilbys. Formålet med registreringen er å gi myndigheten en oversikt over postmarkedet og registreringen skal tjene som utgangspunkt for å innhente informasjon fra markedsaktørene som er nødvendig for å vurdere utviklingen i markedet.

Etter loven må tilbyder registrere seg hos myndigheten senest samtidig med at tjenesten tilbys. Det er ikke nødvendig å avvente tilbakemelding fra myndighetene før en starter opp virksomheten. Registeringen er derfor ikke en kvalitetssikring av virksomheten hos den enkelte tilbyder, og er heller ikke å anse som en tillatelse i seg selv.

Hvem skal registrere seg?

Det er kun tilbydere som skal tilby posttjenester slik dette er beskrevet i postloven § 4 nr. 1 som skal registrere seg hos Nkom. I loven er posttjeneste definert som «tilbud til allmennheten om regelmessig innsamling, sortering, transport og utdeling av postsending mot vederlag». Med postsending menes «brevpost inntil 2 kg, aviser og blad i abonnement inntil 2 kg og lettgods inntil 20 kg som er påført mottakerens navn og adresse eller annen entydig identifikasjon, herunder som er adressert i henhold til liste», jf. postloven § 4 nr. 3.

Registrering til Nkom skjer ved å fylle ut et fastsatt registreringsskjema som finnes i oversikten under. Registreringsskjema skal sendes til Nkom på firmapost@nkom.no.

Skjema