Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Posttjenester Postens konsesjon Konsesjonsrapport
Sist oppdatert

Postens konsesjonsrapport

Posten Noreg AS er i konsesjonen pkt. 7.2. pålagd å utarbeide ein årleg rapport til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) over om verksemda oppfyller konsesjonsvilkåra.

I denne rapporten skal det også dokumenterast at konsesjonsreglane om maksimalprisordninga blir oppfylt. Posten skal rapportere til Nkom innan utgangen av fyrste kvartal det påfølgjande året, med kopi til Samferdselsdepartementet. PT skal deretter gje sine kommentarar til rapporten til departementet. Posten sine konsesjonsrapportar for dei siste åra og kommentarar til desse frå Nkom kan du lese nedanfor.