Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Posttjenester Postens konsesjon Fremsendingstider
Sist oppdatert

Postens framsendingstider

I pkt. 3.8.3 i konsesjonen til Posten Noreg AS blir det stilt krav til framsendingstider for ulike typar postsendingar. Bl.a. skal minst 85 % av innanlandsk prioritert brevpost vere framme innan dagen etter innlevering (D+1).

Posten har etter konsesjonen punkt 3.8.4 plikt til jamleg å utføre objektive målingar av om ein oppfyller dei fastsette krava til framsendingstider i konsesjonen. Resultata skal rapporterast til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kvartalsvis/halvårleg avhengig av kva type framsending det gjeld.

Tabellen nedanfor viser utviklinga i målte framsendingstider for prioritert brevpost (A-post) sidan 1. kvartal 2004. Tala viser del uttrykt i % av A-post som er framme dagen etter innlevering.

-

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 2015

1. kvartal

87,7

85,1

83,9

81,1

86,3

87,4

81,4

86,4

86,4

85,5

87,1

 83,9*

2. kvartal

89,2

88,4

87,2

86,3

87,2

89,6

82,2

85,7

86,5

87,287 85,8

3. kvartal

88,9

88,2

85,2

88,1

88,7

89,2

87,0

86,0

85,7 

86,786,6 87,4

4. kvartal

85,3

82,4

74,4

83,9

86,1

86,5

84,0

83,2

82,1

84,682,0 85,2

Gjennomsnitt

87,8

86,7

82,4

85,1

87,1

88,3

83,5

85,3

85,3

86,085,5 85,4

* Kvaliteten i første kvartal 2015 var under kravet i konsesjonen. Den lave kvaliteten kunne blant annet tilskrives mange omlegginger i Postens drift. Omleggingene var nødvendig for å effektivisere driften.