Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Posttjenester Leveringsplikt Lørdagsomdeling av aviser
Sist oppdatert

Lørdagsomdeling av aviser

Tilbyder med leveringsplikt er underlagt særlige regler i postloven kapittel 2. Posten Norge AS (Posten) er leveringspliktig tilbyder og skal sikre et landsdekkende tilbud av leveringspliktige posttjenester etter § 7 første ledd. I tillegg til dette utpekes en egen leveringspliktig tilbyder med ansvar for å tilby utlevering av aviser i abonnement på lørdager, til mottakere som ikke har annen avisdistribusjon. Dette skjer gjennom avtale eller enkeltvedtak etter postforskriften § 19, jf. postloven § 6 og § 7 annet ledd.

Leveringspliktig tilbyder for lørdagsomdeling av aviser er firmaet Easy2You – Logistikk og Transport AS. Avtalen som er inngått mellom Samferdselsdepartementet og Easy2You – Logistikk og Transport AS om lørdagsomdeling av aviser gjelder fra 10. november 2018.