Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Nummeropplysning Nummeropplysning Utveksling av nummeropplysnings-informasjon
Sist oppdatert

Utveksling av nummeropplysningsinformasjon

Ekomforskriften § 6-3 stiller krav til at tilbydere av offentlig telefontjeneste skal stille nummeropplysningsinformasjon til rådighet for nummeropplysningstjeneste. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Samferdselsdepartementet har gitt en del uttalelser for å presisere pliktene i regelverket.

Presisering av utleveringsplikten etter ekomforskriften
§ 6-3

Omfanget av plikten til å utlevere nummeropplysningsinformasjon, dvs. de formål nummeropplysningsvirksomhet kan benytte informasjonen til innenfor rammene av forskriften, er ikke entydig fastlagt i ekomforskriften § 6-3. For å klargjøre plikten, har Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet uttalt seg som det fremgår i brev og notater som du finner nedenfor:

Nkoms uttalelser i enkeltsaker med utgangspunkt i Nkoms presisering (2006):

Tidligere korrespondanse/uttalelser:

Presisering av overføringskostnad

Ekomforskriften § 6-3 spesifiserer at avgiver og mottaker av informasjonen dekker egne kostnader ved tilrettelegging for overføring av opplysninger. Mottaker skal dekke kostnadene ved selve overføringen. Nkom har uttalt seg om hva som kan anses som tilretteleggingskostnader og hva som kan anses som kostnader ved selve overføringen.