Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Nummeropplysning Nummeropplysning Standardavtale
Sist oppdatert

Standardavtale for utlevering av nummeropplysningsinformasjon til nummeropplysningsvirksomhet

I samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har tilbydere av offentlig telefontjeneste og tilbydere av nummeropplysningstjeneste utarbeidet en standardavtale som gjennomfører plikten i ekomforskriften § 6-3 om utveksling av nummeropplysningsinformasjon. Nkom anbefaler at avtalen benyttes mellom partene.

Standardavtalen er fremforhandlet med utgangspunkt i at nummeropplysningsvirksomhet er etablert i Norge og at virksomheten retter seg mot det norske markedet. Avtalen er derfor ikke nødvendigvis tilpasset utenlandske tilbydere av nummeropplysningstjeneste som ønsker å tilby tjenester fra utlandet.

I vedlegg 1 til avtalen fremgår anbefalt format (record layout) for utlevering av nummeropplysningsinformasjon, senest oppdatert i møte i Arbeidsgruppe Nummer den 9. november 2016. Eksempler på bruk av formatet finnes i vedlegg 1a. Nkom og aktørene som fremforhandlet avtalen anbefaler at parter som benytter standardavtalen legger formatet til grunn og at flest mulig av de angitte felter benyttes. Nye tilbydere bør tilpasse sine systemer til formatet, og eksisterende tilbydere bør tilpasse sine systemer ved oppdateringer.

Fødselsnumre skal ikke utleveres til tilbydere av nummeropplysningstjeneste.

Registrering av nummeropplysningsvirksomhet

For å kunne benytte avtalen, er det et vilkår at nummeropplysningstjenesten registrerer seg hos Nkom. Registrering er frivillig, og det er ikke gebyrer ved registrering.