Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Nummerforvaltning Nummerrelatert Om spesialnummer
Sist oppdatert

Spesialnummer

Spesialnummer – også kalt stedsuavhengige nummer – har både andre funksjoner og takseres annerledes enn "vanlige" telefonnummer.

Spesialnummer brukes vanligvis til ulike "verdiøkte tjenester". Dette betyr f.eks. at samtalen rutes avhengig av hvor innringeren er (f.eks. til nærmeste filial), tid på døgnet (f.eks. til nærmeste filial i kontortiden og til sentralt punkt etter kontortid) eller til der det finnes ledig kundebehandler, gjerne kombinert med kø-funksjon. Dette er en "verdiøkning" både for den som ringer og den som mottar samtalen, fordi man f. eks. rutes dit det er ledig, og ikke står i lang kø. På den annen side kan samtalen koste mer enn å ringe til et "vanlig nummer", men dette varierer sterkt, avhengig av type abonnement og hvor du er kunde. Sjekk derfor prisene hos din teleoperatør.

Spesialnummer er delt inn i forskjellige nummerserier:

 • 800-serien: ”Reversert taksering”
  gratis for innringer fra fastnett, og mottaker av samtalen betaler da samtalekostnadene. En viss kostnad fra mobilnett.
 • 810-serien: ”Delt taksering”
  innringer og mottaker deler samtalekostnaden
 • 815-serien: Vanlig takseringsprinsipp
  Innringer betaler for samtalen, mottaker betaler ingenting
 • 5-sifret:
  Samme takseringsprinsipp som 815-serien. 
 • Nummer til fellesfakturerte tjenester («premium rate services» eller tidligere kalt teletorgnummer). Det sentrale med disse numrene er at innringer, over telefonregningen, betaler for et innhold som ytes av mottaker av anropet/innholdsleverandøren.
  • 820-serien: Fellesfakturert tjeneste (teletorg), nyttetjeneste: Eks værmelding, betalt rådgivning, advokathjelp, etc. En stor del av samtalekostnaden er betaling for innholdet.
  • 829-serien: Fellesfakturert tjeneste (teletorg), underholdningstjeneste: Eks spåtjenester, pratelinjer, spill, etc. En stor del av samtalekostnaden er betaling for innholdet.
 • 18xx: Nummeropplysning, samme takseringsprinsipp som 820 og 829.

Verdikjeden og betalingsstrømmer

Verdikjeden og betalingsstrømmene er avhengig av hvilken nummerserie det ringes til, hvilket nett/tilbyder innringer er tilknyttet og hvilken VØT-tilbyder mottakeren er tilknyttet. Man har potensielt følgende aktører involvert:

 1. Innringer, som er kunde hos en tilbyder av fast- eller mobiltelefoni. 
 2. Tilbyderen av fast- eller mobiltelefoni. 
 3. Originerenede netteier (fast eller mobilnett), kan være en annen enn (2). 
 4. Tilbyder av transitt (normalt Telenor, men kan i prinsippet være en annen tilbyder), dersom netteierne (3) og (5) ikke har direkte samtrafikk seg imellom. 
 5. Mottakende netteier der VØT-tilbyderen er tilknyttet. 
 6. VØT-tilbyder (som oftest den samme som (5), men kan også være en annen, uavhengig tilbyder). 
 7. Mottaker av samtalen. Samtalen kan rutes på mange ulike måter fra VØT-tilbyderen til mottakeren, men dette er ikke illustrert i figuren.

Spesialnummer 


Priser for å ringe spesialnummer

Med unntak av nummer til fellesfakturerte tjenester, er det ikke den du ringer til som tjener penger på at spesialnummer er dyre å ringe til. Høyere pris for å ringe til spesialnummer enn til vanlige nummer kan delvis forklares med noe høyere samtrafikkpriser, det vil si den prisen terminerende netteier (5) som leverer den ekstra funksjonaliteten tar fra originerende netteier (3). Høyere samtrafikkpriser skyldes igjen noe økte produksjonskostnader som følge av at det normalt vil være ekstra funksjonalitet til slike nummer, for eksempel mer avansert ruting av samtalen, køsystemer, statistikk eller lignende. Sluttbrukerprisene er imidlertid ofte vesentlig høyere enn samtrafikkprisen skulle tilsi.

Det er også normalt billigere å ringe spesialnummer fra fasttelefon enn fra mobiltelefon, noe som kun delvis kan forklares med underliggende produksjonskostnader.

I Norge er sluttbrukerprisene for å ringe ikke regulert (med unntak for nødanrop og anrop til 116-numre). Konkurransen i sluttbrukermarkedet bestemmer prisene. Når det gjelder priser for å ringe spesialnummer, er det som regel lite oppmerksomhet om disse i markedsføringen av telefonitjenester. Dette fører igjen til lite konkurransepress og en anledning for tilbyderne til å holde disse prisene forholdsvis høye uten å miste kunder.

Spesielt om 800-serien

Samtaler til 800-serien er gratis fra fasttelefon, mens mobiloperatørene tar betalt fra sine kunder for å ringe slike nummer. Denne forskjellen kan kun delvis forklares på bakgrunn av forskjeller i underliggende produksjonskostnader.

På grossistnivå avregnes samtaler til 800-serien mellom aktørene basert på såkalt reversert taksering. For 800-serien mottar den operatøren som initierer samtalen 5,8 øre per samtale og 4,2 øre per minutt. Dette skal kompensere for den manglende betalingen fra innringer. Siden avregningstaksten er forholdsvis lav og i stor grad tilpasset kostnadsnivået for samtaler i fastnett, betyr det at en mobiloperatør ikke fullt ut vil få dekket sine samtalekostnader dersom samtalen er gratis for innringer (kostnadsnivået for samtaler i mobilnett anses for å være noe høyere enn i fastnett). Mobiloperatørene tar derfor betalt fra sine sluttbrukere også for samtaler til 800-serien. Prisnivået er imidlertid vesentlig høyere enn hva underliggende produksjonskostnader skulle tilsi.