Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Nummerforvaltning Nummerrelatert Hemmelig nummer
Sist oppdatert

Hemmelig nummer

I medhold av ekomloven § 2-15 skal alle tilbydere, på anmodning fra sluttbruker, tilby tjenesten hemmelig nummer. Tjenesten er nærmere regulert i ekomforskriften §6-6 og består av en obligatorisk og en valgfri del.

Den obligatoriske delen innebærer en reservasjon mot at informasjon om nummer, navn og adresse utleveres til allmennheten. Det hemmelige nummeret skal heller ikke vises ved anrop (skjult nummervisning). Videre så skal avgivende tilbyder ved portering av hemmelig nummer informere mottakende tilbyder om nummerets status som hemmelig, og statusen skal videreføres hos mottakende tilbyder. Dette skal gjøres for å unngå at informasjon om hemmelig nummer spres etter at en portering har skjedd. Tjenesten medfører også særskilte krav til validering og informasjon.

Den valgfrie delen av tjenesten innebærer at tilbyder i tillegg kan velge å tilby skjult nummer på faktura og organisatorisk særbehandling av kunder som har tjenesten.

Hva gjelder tilbydernes informasjonsplikt ved oppsigelse av kun tjenesten hemmelig nummer, gjør Nkom oppmerksom på at formuleringen i kap. 4 i presiseringen kun er av veiledende art en veiledning. Den erstatter ikke kravet som følger av forskriften. Kravet i forskriften er at ved oppsigelse av tjenesten skal informasjon om dette sendes skriftlig til sluttbruker før iverksettelse. Informasjonsplikten i § 6-6, siste ledd, vil altså være oppfylt også dersom kunden sendes informasjon med kortere tidsrom enn én uke mellom oppsigelsen og iverksettelse.