Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Nummerforvaltning Nummerrelatert Flytting av nummer mellom tilbydere (nummerportabilitet)
Sist oppdatert

Flytting av nummer mellom tilbydere (nummerportabilitet)

I henhold til forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) § 3-5 skal tilbyder som benytter fem- eller åttesifrede nummer eller standardiserte spesialnummer etter nummerforskriften § 16 avgi nummer til annen tilbyder som sluttbruker krever nummeret flyttet til. Dette innebærer at en sluttbruker vil ha mulighet til å beholde sitt telefonnummer dersom vedkommende bytter tilbyder.

Nummerportabilitet ble innført for fasttelefoni i 1999, og fra 2001 ble det også mulig å beholde nummeret ved bytte av mobiltilbyder.

Nkom har i samarbeid med tilbyderne utarbeidet flere tekniske og administrative spesifikasjoner som brukes i forbindelse med nummerportabilitet. Noen av de administrative rutinene benyttes også i forbindelse med videresalg av fasttelefoniabonnement fra Telenor.

Administrative rutiner

  • Administrative rutiner for nummerportabilitet og videresalg telefoni i Norge - juni 2009
  • Administrative rutiner for nummerportabilitet - Presiseringer - juni 2010
  • Administrative rutiner for nummerportabilitet og videresalg telefoni i Norge - Vedlegg 1 - juni 2003
  • Administrative rutiner ble revidert av Arbeidsgruppe nummer i 2013. 15.10.2013 for fase 2 jf. vedtak i arbeidsgruppe Nummer 3.6.2013

Tekniske spesifikasjoner

  • Forslag til tekniske løsninger for innføring av nummerportabilitet i Norge for geografiske og stedsuavhengige nummer - april 1998
  • Technical specification for Number Portability for geographical and non-geographical numbers in Norway (zip)

NRDB

Nasjonal Referansedatabase AS (NRDB) ble etablert i 2000 i forbindelse med innføring av nummerportabilitet (NP) i det norske markedet. Selskapet tilbyr bl.a. tjenester i forbindelse med nummerportering og videresalg av telefonabonnement. Informasjon om NRDBs tjenester finnes på http://www.nrdb.no.