Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Nummerforvaltning Andre nummerplaner Punktkoder for signalering (Q.704 og Q.708)
Sist oppdatert

Tildeling av nasjonale og internasjonale punktkoder for signalering (SS7)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler nasjonale og internasjonale punktkoder for signalering (SS7), jf. forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften) § 34. Tildeling skjer i henhold til ITU-T rekommandasjonene Q.704 og Q.708.

Nasjonale punktkoder for nettindikator 3 (NI=3) tildeles av Nkom etter søknad. Disse punktkodene skal brukes for nasjonal samtrafikk mellom ulike nett i Norge. Nasjonale punktkoder for nettindikator 2 (NI=2) kan fritt brukes av hver enkelt aktør for identifikasjon av signaleringspunkter i eget nett.

Internasjonale punktkoder for nettindikator 0 (NI=0) tildeles av Nkom etter søknad. Disse punktkodene skal brukes for internasjonal samtrafikk.

Følgende opplysninger må oppgis ved søknad om punktkoder, jf. nummerforskriften § 6:

Generelt:

  • søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer,
  • navn på kontaktperson.

For nasjonale punktkoder, NI=3:

  • ønsket antall nasjonale punktkoder,
  • dokumentasjon av ressursbehov, inkludert overordnet beskrivelse av planlagt nettarkitektur og planlagt antall nasjonale samtrafikkpunkter på kort og lang sikt,
  • planlagt dato for igangsettelse av tjeneste.

For internasjonal punktkode (ISPC), NI=0:

  • funksjonsmessig beskrivelse av planlagt bruk av punktkode,
  • identifikasjon av signaleringspunktet (by og/eller unikt navn, for rapportering til ITU),
  • identifikasjon av minst én planlagt utenlandsk signaleringsrelasjon, herunder operatørens navn og adresse, geografisk plassering av utenlandsk signaleringspunkt og ISPC for utenlandsk signaleringspunkt,
  • planlagt dato for igangsettelse av tjeneste.

Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no.

Nkom krever inn gebyr i forbindelse med tildeling og disponering av punktkoder. I henhold til forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet § 6, er det årlige gebyret kr 3 000 for disponering av nasjonale punktkoder (NI=3) og kr 3 000 for internasjonale punktkoder (NI=0), uavhengig av hvor mange punktkoder som disponeres.