Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Rammer Relevante markeder
Sist oppdatert

Relevante markeder

ESA har laget en anbefaling som angir hvilke markeder som er relevante for sektorspesifikk regulering. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tar utgangspunkt i denne i sine markedsanalyser.

EFTA Surveillance Authority (ESA) har i sin anbefaling om relevante markeder forhåndsdefinert hvilke produktmarkeder i sektoren for elektronisk kommunikasjon som skal vurderes når det gjelder behov for sektorspesifikk markedsregulering. ESAs anbefaling er identisk med tilsvarende anbefaling fra EU-kommisjonen av 9. oktober 2014. I henhold til lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) og Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, vil Nkom være forpliktet til å legge ESAs anbefaling av relevante markeder til grunn så langt det er mulig.

ESAs gjeldende anbefaling om relevante markeder er datert 11. mai 2016 og erstatter anbefaling fra 5. november 2008. Den oppdaterte anbefalingen definerer 4 markeder hvor behovet for sektorspesifikk ex ante regulering skal vurderes. I anbefalingen fra 2008 var det 7 markeder.

Nkom må vurdere om de markedsavgrensninger ESA har foretatt er relevante etter norske forhold. Dersom Nkom anser det nødvendig å definere avvikende eller nye produktmarkeder, skal dette følge konsultasjonsprosedyren i henhold til ekomloven §§ 3-2 og 9-3.

Kommisjonens nye anbefaling er tilgjengelig på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.295.01.0079.01.ENG.
Kommisjonens Explanatory Note til den nye anbefalingen er tilgjengelig på: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/explanatory-note-accompanying-commission-recommendation-relevant-product-and-service-markets.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over markedene som reguleres av Nkom, angitt med benevnelsene som benyttes av NKom. Beskrivelsen angir hvordan Nkom har definert markedene på bakgrunn av norske markedsforhold. Nummeret på hvert marked samsvarer med ESAs anbefaling om relevante markeder fra 2008, med unntak av marked 15 som refererer til ESAs første anbefaling fra 2004.

Marked nummerNavn på marked og beskrivelse
 3Grossistmarkedene for terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett
Markedet består av innkommende taletrafikk til fasttelefon. Hver enkelt tilbyders nett utgjør et eget marked.
 4Grossistmarkedet for full og delt tilgang til faste aksessnett
Alle typer faste bredbåndsaksessnett inngår i markedet, herunder kobbernett, kabel-TV-nett og fibernett. Markedet består av de fysiske aksesslinjene i slike bredbåndsnett.
 5Grossistmarkedet for Bredbåndsaksess
På samme måte som marked 4 inngår alle typer faste bredbåndsaksessnett i markedet, men tilgang skjer på et høyere nivå i nettet og omfatter mer enn bare den enkelte aksesslinjen.
 6Grossistmarkedet for overføringskapasitet opp til og med 8Mbit/s
Markedet omfatter grossistsalg av overføringskapasitet (leide samband) med kapasitet opp til og med 8 Mbit/s.
 7Grossistmarkedene for terminering av tale i individuelle mobilkommunikasjonsnett
Markedet består av innkommende taletrafikk til mobiltelefon. Hver enkelt tilbyders nett utgjør et eget marked.
 15Grossistmarkedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett
Markedet består av tilgang til og utgående trafikk fra 2G, 3G og og 4G1 mobilnett. Både taletrafikk, SMS og datatrafikk (mobilt bredbånd) inngår i markedet.

1 4G er inkludert i gjeldende markedsvedtak fra 2016, men inngår ikke i tidligere markedsvedtak.