Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Rammer Avtale mellom Nkom og Konkurransetilsynet
Sist oppdatert

Avtale mellom Nkom og Konkurransetilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Konkurransetilsynet har inngått en samarbeidsavtale som blant annet omfatter Nkoms arbeid med markedsanalyser og vedtak om særskilte forpliktelser for tilbydere med sterk markedsstilling.

Konkurransetilsynet og Nkom er statlige forvaltningsorgan underlagt bestemmelsene i forvaltningsloven og offentlighetsloven. Begge organ fører tilsyn innenfor markedene for post og elektronisk kommunikasjon. Tilsynene forvalter ulike regelverk, men har til en viss grad sammenfallende kompetanse.

I Nkoms arbeid med markedsanalyser og vedtak om særskilte forpliktelser for tilbydere med sterk markedsstilling, er det et tett samarbeid mellom de to tilsynene. Før Nkoms markedsanalyser og varsel om vedtak sendes på nasjonal høring, oversender Nkom utkast til Konkurransetilsynet for uttalelse. Nkom skal ta tilbørlig hensyn til Konkurransetilsynets merknader.

For å sikre en hensiktsmessig, effektiv og betryggende håndtering av saker med kontaktflater mot begge tilsynenes hjemler og ansvarsområder, har Konkurransetilsynet og Nkom inngått en samarbeidsavtale.