Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Anbefaling 2008 Marked 7 Anmodning om omgjøring (2012)
Sist oppdatert

Marked 7 - Anmodning om omgjøring av SDs vedtak

PT har fått oversendt fra Samferdselsdepartementet en anmodning fra Tele2 og Network Norway om omgjøring av departementets klagevedtak 11. mai 2011. Vedtaket gjelder prisreguleringen i markedene for terminering i mobilnett. Departementet ba PT om å foreta en konkret vurdering av anmodningen og fatte vedtak med utfyllende begrunnelse. PT fattet vedtak 26. juni 2012 og etterkom ikke selskapenes anmodning. PTs vedtak er påklaget av Tele2 og Network Norway. SD har i vedtak 20.desember 2012 oppretthold PTs vedtak.

Tele2 og Network Norway anmodet i brev 19. september 2011 om at Samferdselsdepartementet skulle omgjøre sitt klagevedtak i markedene for terminering av tale i mobilnett. Selskapene, som bygger et tredje mobilnett i Norge, oppga i brevet at de trenger en lenger periode med asymmetriske termineringspriser. Anmodningen er hovedsakelig begrunnet med at selskapene har vedtatt en utbyggingsplan for et tredje mobilnett med om lag 98 % befolkningsdekning. Dette er en endring av forutsetningene i departementets vedtak i 2009 og 2011, hvor det ble lagt til grunn et mobilnett som dekker 75 % av befolkningen.

Saksdokumenter

SDs oversendelse av anmodningen

Kommentarer og innspill fra berørte aktører

PTs vedtak

Klage på PTs vedtak og kommentarer til klagene

Anmodning om utsatt iverksettelse av reduksjon av pristak fra 1. juli 2012

SDs vedtak i klagesak, marked 7

TittelDatoType
SDs vedtak i klagesak, marked 7PDF