Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Anbefaling 2008 Marked 6 Tidligere vedtak
Sist oppdatert

Tidligere marked 7, 13 og 14 - Tidligere vedtak

PT fattet 3. mai 2007 første vedtak i sluttbrukermarkedet for minimumstilbud av overføringskapasitet (tidligere marked 7), grossistmarkedet for overføringskapasitet opp til 8 Mbit/s (marked 6, tidligere marked 13) og grossistmarkedet for overføringskapasitet over 8 Mbit/s (tidligere marked 14). Vedtaket i tidligere marked 14 ble påklaget av BaneTele. Samferdselsdepartementet fattet vedtak i klagesaken 29. april 2008. Departementet stadfestet PTs vedtak.

Saksdokumenter