Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Anbefaling 2008 Marked 6

Marked 6 - særskilt regulering av Telenor

PT fattet 20. april 2012 vedtak i grossistmarkedet for overføringskapasitet opp til og med 8 Mbit/s (marked 6). Telenor har sterk markedsstilling og er pålagt særskilte forpliktelser.

PT foretok i 2012 ny analyse av grossistmarkedet overføringskapasitet opp til og med 8 Mbit/s. Dette markedet svarer til marked 6 i ESAs Anbefaling om relevante markeder. Telenor ASA ble utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling.

PT har i stor grad videreført tidligere regulering av Telenor i marked 6. Telenor er underlagt prisregulering i form av krav om kostnadsorienterte priser, krav om ikke-diskriminering og krav om transparens, herunder utarbeidelse av standardavtale og offentliggjøring av såkalte Key Performance Indicators (KPIer). Videre er Telenor pålagt å føre kostnadsregnskap for produkter i marked 6, og selskapet er også pålagt å utarbeide et regnskapsmessig skille mellom nettvirksomheten og den interne tjenesteleverandørvirksomheten.

Pågående SMP-vurdering

StegDato
Spørsmål til aktørene

Gjeldende, oppfølging og tidligere SMP-vedtak

StegDato
Varsel om vedtak
EØS-notifikasjon
Vedtak
Tidligere vedtak