Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Anbefaling 2008 Marked 4 og 5

Marked 4 og 5 - særskilt regulering av Telenor

PT fattet 20. januar 2014 vedtak i grossistmarkedene for LLUB (marked 4) og Bredbåndsaksess (marked 5). Telenor har sterk markedsstilling og er pålagt særskilte forpliktelser i begge markeder.

PT foretok i 2013 nye analyser av bredbåndsmarkedene. Grossistmarkedet for full og delt tilgang til faste aksessnett (også omtalt som markedet for Local Loop UnBundling, LLUB) og grossistmarkedet for Bredbåndsaksess er hhv. marked 4 og marked 5 i ESAs Anbefaling om relevante markeder. Telenor ASA ble utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling i begge markeder.

PT har i markedsanalysen lagt til grunn definisjonene i ESAs anbefaling om relevante markeder. Begge markeder er definert til å være teknologinøytrale, noe som bl.a. innebærer at både kobber-, fiber- og kabel-TV-nett er inkludert i markedet. PT har besluttet å regulere tilgang til Telenors kobberaksessnett og fiberaksessnett, både i marked 4 og i marked 5.

PT har i marked 4 fastsatt en maksimalpris (pristak) for full tilgang til kobberaksessnettet på kr 85 pr. aksess pr. måned. Maksimalpris for delt tilgang skal være halvparten av prisen for full tilgang, justert for særkostnader. Videre er Telenor pålagt krav om ikke-diskriminering og krav om standardtilbud og offentliggjøring. Telenor er også pålagt å føre kostnadsregnskap for full og delt tilgang til kobberaksessnettet.

Telenor er videre pålagt å tilby fysisk tilgang til sine fiberaksessnett på ikke-diskriminerende vilkår, men er ikke underlagt direkte prisregulering for denne type tilgang. I tillegg er Telenor pålagt å rapportere regnskapsmessig skille for tilgang til fiberaksessnett. 

I marked 5 er Telenor pålagt å gi tilgang til det kobberbaserte aksessnettet og til sine fiberaksessnett. Telenor er for kobberbasert tilgang underlagt krav om kostnadsorientering og skal rapportere kostnadsregnskap. Videre er Telenor pålagt krav om ikke-diskriminering og krav om standardtilbud og offentliggjøring.

Telenor er videre pålagt å tilby marked 5-tilgang til sine fiberaksessnett på ikke-diskriminerende vilkår, men er ikke underlagt direkte prisregulering for denne type tilgang. I tillegg er Telenor pålagt å rapportere regnskapsmessig skille for marked 5-tilgang til fiberaksessnett. 

Pågående SMP-vurdering

StegDato
Spørsmål til aktørene

Gjeldende, oppfølging og tidligere SMP-vedtak

StegDato
Oppfølging av vedtak
Vedtak
EØS-notifikasjon
Varsel om vedtak
Tidligere vedtak