Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Anbefaling 2008 Marked 2 og 3 Tidligere vedtak (2006)
Sist oppdatert

Tidligere marked 8-10 - Tidligere vedtak

PT fattet første vedtak i grossistmarkedene for originering, terminering og transitt i fastnett (tidligere marked 8-10) 24. mars 2006. Vedtakene ble ikke påklaget. Etter at Lyse Tele AS hadde etablert seg som ny tilbyder av terminering i fastnett, fattet PT 8. april 2008 vedtak vedrørende grossistmarkedet for terminering hos Lyse. Dette vedtaket ble påklaget av Lyse. Samferdselsdepartementet fattet vedtak i denne klagesaken 22. oktober 2008.

Saksdokumenter