Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Anbefaling 2008 Marked 1

Marked 1 - opphevelse av forpliktelser pålagt Telenor

Nkom opphever reguleringen av sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedet for originering av tale i fastnett (marked 2) fra 1. januar 2017. Telenor vil etter dette tidspunktet ikke lenger være pålagt å tilby grossistprodukter for fast forvalg/prefiks og videresalg av fasttelefonabonnement. 

Telenor er etter gjeldende regulering utpekt som den eneste tilbyderen med sterk markedsstilling i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement. Det samme gjelder i grossistmarkedet for originering av offentlig telefonitjeneste i fastnett. Disse markedene omfatter både tradisjonell telefoni basert på PSTN/ISDN og bredbåndstelefoni. Telenor er med denne reguleringen underlagt særskilte plikter, blant annet til å tilby grossistproduktene fast forvalg og videresalg av abonnement (PSTN/ISDN) til andre aktører som vil tilby fasttelefoni.

På bakgrunn av en oppdatert markedsanalyse av fastnettmarkedene, konkluderer Nkom med at de ovennevnte markedene ikke lenger berettiger sektorspesifikk forhåndsregulering.

Selv om det fremdeles er høye etableringshindre knyttet til å tilby tradisjonell fasttelefoni, mener Nkom at disse hindrene blir mindre relevante de kommende årene. Andelen trafikk basert på PSTN/ISDN er fallende, og på noe sikt vil fasttelefonitrafikk i hovedsak være basert på IP-teknologi.

Det er etter Nkoms syn ikke vesentlige etableringsbarrierer for selskaper som vil tilby bredbåndstelefoni. Mange tilbyr i dag bredbåndstelefoni, og det er god spredning i markedsandeler mellom disse. Ettersom det finnes alternative produkter til tradisjonell telefoni, som nå gradvis tar over markedet og hvor konkurranseproblemer ikke er til stede på samme måte, mener Nkom at det ikke lenger er grunnlag for å videreføre den gjeldende reguleringen av Telenor i de aktuelle markedene. Etter Nkoms oppfatning er skadepotensialet for sluttkundene ved bortfall av reguleringen svært begrenset. Nkom vedtar dermed at forpliktelsene som Telenor ble pålagt i de nevnte vedtakene, blir opphevet fra 1. januar 2017. Dette vil gi tilbydere som delvis baserer seg på Telenors grossistprodukter, noe tid til å tilpasse seg en ny regulatorisk situasjon.

Gjeldende, oppfølging og tidligere SMP-vedtak

StegDato
Vedtak (2016)
EØS-notifikasjon (2015)
Varsel om vedtak (2014)
Spørsmål til aktørene
Varsel om vedtak (2010)
EØS-notifikasjon (2010)
Vedtak (2010)
Oppfølging
Tidligere vedtak