Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Kostnadsmodeller LRIC fastnett kjerne
Sist oppdatert

LRIC-modell for fastnett kjerne

LRIC (Long Run Incremental Costs) er én av flere metoder for kostnadsberegning som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) bruker i forbindelse med prisregulering. Nkom har utviklet LRIC-modell for fastnett kjerne som benyttes i forbindelse med prisregulering i grossistmarkedet for terminering (marked 1) i fastnett.

Endelig modell 2019

Oppdatering 2018

Endelig modell 2014

Nasjonal høring av LRIC-modell for fastnett kjerne, 11. desember 2013 til 24. januar 2014

Pågående arbeid 2013

Oppdatering og videreutvikling av LRIC-modellen for fastnett kjerne er planlagt høsten 2013 og våren 2014. Nkom har tildelt Analysys Mason oppdraget med å oppdatere modellen. Modellen vil etter planen inngå i fremtidig prisregulering av originering og terminering av tale i fastnett (marked 2 og 3)

Gjeldende versjon 1.6

Nkom fattet 1. august 2011 vedtak i grossistmarkedene for originering og terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett. Gjeldende prisregulering er basert på LRIC-modell versjon 1.6. Modellen beregner kostnadene for flere ulike tilbydere, herunder en tilbyder av Telenors størrelse samt tre delmodeller for tilbydere som representerer ulike forretningskonsept i markedene for terminering i fastnett (aksesseier, aksessleier og aksessuavhengig).

Prinsippnotater:

LRIC-modell fastnett kjerne (marked 2 og 3):