Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Kostnadsmodeller LRIC fastnett aksess
Sist oppdatert

LRIC-modell for fastnett aksess

LRIC (Long Run Incremental Costs) er én av flere metoder for kostnadsberegning som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) bruker i forbindelse med prisregulering. Nkom har utviklet LRIC-modell for fastnett aksess som vil anvendes i forbindelse med prisregulering i grossistmarkedet for lokal tilfang til faste aksessnett (Marked 3a) og grossistmarkedet for sentral tilgang til faste aksessnett (Marked 3b).

Oppdatering og videreutvikling av LRIC-modell for fastnett aksess

Nkom startet arbeidet med oppdatering av LRIC-modellen for fastnett aksess i april 2015. Nkom tildelte Analysys Mason oppdraget med oppdateringen. Modellen vil etter planen inngå i fremtidig prisregulering av grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett og grossistmarkedet for sentral tilgang til faste aksessnett, henholdsvis Marked 3a og Marked 3b.

Den 29. april 2015 ble det avholdt et åpent møte hvor prosjektet for oppdatering av LRIC-modell for fastnett aksess ble presentert.

Videre ble det 6. oktober 2015 avholdt et åpent møte hvor berørte aktører fikk presentert utkast til LRIC-modell for fastnett aksess. Frist for innspill til utkast til modell (vAcc2.0D) var 6. november 2015.

Telenor har kommentert utkast til modell og endelig spesifikasjon av modellen. Nkom publiserte 10. februar 2016 svar på Telenors kommentarer. Se nedenfor.

Nkom har ferdigstilt LRIC-modellen i forbindelse med varsel om vedtak i grossistmarkedene for bredbånd.

Spørsmål og innspill kan sendes til Jan Gerhard Rødal, jgr@nkom.no med kopi til lric.fast@nkom.no.

LRIC-modell for fastnett aksess (Marked 3a og Marked 3b) 

Nkom har fattet vedtak i Marked 3a og Marked 3b 20. desember 2018. 

Telenor vil bli underlagt prisregulering i form av pristak for tradisjonelle tilgangsprodukter i kobbernettet, LLUB-tilgang, SLU-tilgang og DSL Bredbåndsaksess. Pristakene er et resultat av beregninger fra LRIC-modellen. 

Dokumenter knyttet til LRIC-modellen er vedlegg til vedtaket.

Nkom ber ESA vurdere utkast til vedtak i bredbånds- og kapasitetsmarkedene

Nkom har sendt utkast til vedtak i bredbånds- og kapasitetsmarkedene til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for vurdering.

Telenor vil blir underlagt prisregulering i form av pristak for tradisjonelle tilgangsprodukter i kobbernettet, LLUB-tilgang og DSL Bredbåndsaksess. Pristakene er et resultat av beregninger fra LRIC-modellen.

Dokumenter knyttet til LRIC-modellen er vedlegg til utkastet til vedtak som er sendt til ESA. Disse dokumentene publiseres også her:

Høring om justeringer av datagrunnlag til LRIC-modell for fastnett aksess:

Telenor er gitt utsatt kommentarfrist til 6. juli grunnet en feil ved utsendelse av brev fra Nkom.

Svar til Telenors kommentarer til utkast til modell og endelig spesifikasjon:

Høringssvar på utkast til modell og endelig spesifikasjon av modell:

Utkast til LRIC-modell for fastnett aksess:

Dokumenter til industrigruppemøte 6. oktober:

Høringssvar på utkast til spesifikasjon av modell:

Dokumenter sendt ut i forkant av industrigruppemøte 29. april 2015:

Prinsippnotater:

LRIC-modell fastnett aksess (marked 4):