Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Kostnadsmodeller LRIC fastnett aksess
Sist oppdatert

LRIC-modell for fastnett aksess

LRIC (Long Run Incremental Costs) er én av flere metoder for kostnadsberegning som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) bruker i forbindelse med prisregulering. Nkom har utviklet LRIC-modell for fastnett aksess som benyttes i forbindelse med prisregulering i grossistmarkedet for full og delt tilgang til faste aksessnett, også omtalt som markedet for Local Loop UnBundling, LLUB (marked 4).

Oppdatering og videreutvikling av LRIC-modell for fastnett aksess 2015/2016

Nkom startet arbeidet med oppdatering av LRIC-modellen for fastnett aksess i april 2015. Nkom tildelte Analysys Mason oppdraget med oppdateringen. Modellen vil etter planen inngå i fremtidig prisregulering av grossistmarkedet for full og delt tilgang til faste aksessnett (også omtalt som markedet for Local Loop Unbundling, LLUB) og grossistmarkedet for Bredbåndsaksess, henholdsvis marked 4 og marked 5.

Den 29. april 2015 ble det avholdt et åpent møte hvor prosjektet for oppdatering av LRIC-modell for fastnett aksess (marked 4 og 5) ble presentert.

Videre ble det 6. oktober 2015 avholdt et åpent møte hvor berørte aktører fikk presentert utkast til LRIC-modell for fastnett aksess. Frist for innspill til utkast til modell (vAcc2.0D) var 6. november 2015.

Telenor har kommentert utkast til modell og endelig spesifikasjon av modellen. Nkom publiserte 10. februar 2016 svar på Telenors kommentarer. Se nedenfor.

Nkom vil ferdigstille LRIC-modellen i forbindelse med varsel om vedtak i grossistmarkedene for bredbånd.

Spørsmål og innspill kan sendes til Jan Gerhard Rødal, jgr@nkom.no med kopi til lric.fast@nkom.no.

Svar til Telenors kommentarer til utkast til modell og endelig spesifikasjon:

Høringssvar på utkast til modell og endelig spesifikasjon av modell:

Utkast til LRIC-modell for fastnett aksess:

Dokumenter til industrigruppemøte 6. oktober:

Høringssvar på utkast til spesifikasjon av modell:

Dokumenter sendt ut i forkant av industrigruppemøte 29. april 2015:

Prinsippnotater:

LRIC-modell fastnett aksess (marked 4):